Lys over Lolland siger farvel.

Pressemeddelelse

Lys over Lolland siger farvel.

I mere end 20 år har Lys over Lolland markeret sig som en væsentlig kulturinstitution på Lolland-Falster med kunstudstillinger, koncerter, events og andre arrangementer på mange forskellige kulturhistoriske og spændende steder. De seneste år har den faste base været på Sakskøbing Sukkerfabrik, hvor de unikke, rå fabriksbygninger, har dannet ramme om Lys over Lolland.

Bestyrelsen og kunstnerisk leder Susanne Grue Jørgensen har besluttet, at jubilæumsudstillingen i 2021 blev det sidste Lys over Lolland. Det er naturligvis med vemod, at Lys over Lolland indstilles efter 20 succesrige år. Kunstfestivalen har gennem årene tiltrukket mange danske og internationale kunstnere af høj karat, som har placeret Lys over Lolland på det kulturelle Danmarkskort og givet projektet flere priser og anerkendelse.

 Lys over Lolland er skabt i en meget personlig ånd og med et enestående engagement af den kunstneriske leder, medarbejdere, frivillige og trofaste kunstneriske kræfter. Der er blevet ydet en kæmpe indsats gennem de mange år, og det er grunden til projektet har udviklet sig unikt. Det er meget få mennesker der har skabt og gennemført den store kunstfestival i udfordrende bygninger, og denne specielle lille organisation med ekspertise og nærvær, er baggrunden for Lys over Lollands succes. Det ønsker vi ikke at ændre, og med rettidigt omhu for fremtidens udvikling der   på sigt vil kræve en større organisation, takker vi derfor af på højden, og giver nu faklen videre til nye initiativer.

 Vi ønsker dog at så et frø der kan spire i fremtiden, som har potentiale til at bære ”lyset” videre. Derfor vil vores særlige børne-unge aktivitet ” Projektrum 16”, som kom på programmet i 2021,  blive gennemført et sted på Lolland Falster i 2023, igen under ledelse af kunstneren Mini Blume. Ligeledes planlægger vi at producere en dokumentation om Lys over Lollands virke gennem årerne.

Lys over Lolland er meget taknemmelig for at vi altid er blevet mødt med stor opbakning og velvilje fra vores publikum, samarbejdspartnere, sponsorer, fonde, private bidragsydere, frivillige og ikke mindst fra kulturregion Storstrøm, og Guldborgsund og Lolland kommune, som har bevirket at projektet har været og stadig er økonomisk velfunderet, da vi altid har tilpasset aktiviteterne under de givne økonomiske forhold.

Ligeledes har mange velvillige bygningsejere stillet lokaler og unikke omgivelser til rådighed. Alle disse positive kræfter har, i kombination med kunstneriske leder Susanne Grue Jørgensens utrættelige indsats, betydet at vi i alle årene har kunnet levere kreativitet, nytænkning og høj kunstnerisk kvalitet.

Lys over Lollands historik er stor. Vi har tændt lys i mørke, forladte og ubeboede bygninger, og fyldt dem med fantastiske udstillinger, koncerter, dans, film og opera mm. Vi har glædet os over at bevise, at kunst og kultur skaber samhørighed, og er et uvurderligt stærkt fundament i et lokalsamfund. 

Tak for mange fantastiske år. Citatet i Ingvar Cronhammar´s jubilæums- værk til Lys over Lolland i 2021, har også været vores motto:

” Selv i de dunkleste skygger ligger lyset på lur”.

Bestyrelsen Lys over Lolland.