PROJEKTRUM 16, OPEN CALL 2024

Talentudstilling for billedkunst, design og kunsthåndværk!

Et samarbejde mellem Lys over Lollands Projektrum 16, Fuglsang Kunstmuseum, Kunsthal Rønnebæksholm, Kunsthal 44 Møen og Holmegaard Værk.

Hvem kan søge Projektrum 16s Open Call:

Unge mellem 17-29 år med tilknytning til en af kulturregion Storstrøms kommuner (Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner). Ud af ansøgerne udvælges der en række unge talenter til at udstille deres indsendte værker på Projektrum 16 talentudstilling i Maribo.

Open Call vil i år inkludere design/kunsthåndværk på lige vilkår med billedkunst. Hermed ønsker
Projektrum 16 at præsentere et bredere felt af den mangfoldige talentmasse fra Kulturregion
Storstrøm.

Vinderen af talentudstillingen modtager 10.000 kr.

Tilknytningskravet skal være opfyldt: Bosiddende, født, opvokset, studerende, anden nær
tilknytning.

Om Projektrum 16:
Lys over Lollands Projektrum 16 er et kultursamarbejde mellem de 6 kommuner i Kulturregion Storstrøm. Projektrum 16 gik i luften første gang i 2021, hvor det lå placeret ved den gamle sukkerfabrik i Sakskøbing. Torsdag 29. august – søndag 1. september 2024 rykker Projektrum 16 til en spændende lokation i Maribo, for at sætte fokus på den unge kunst- og kulturscene, på tværs i Kulturregion Storstrøm. Det bliver et spændende og intenst 4 dages festivalprogram med workshops, musik, film, dans, teater, og talks.

Jury: Juryen består af: Holmegaard Værk v/ produktdesigner og værkstedsformidler Christine Bové,
Rønnebæksholm v/direktør Lotte Juul Petersen, Kunsthal 44Møen v/leder Jacob Kreutzfeldt og Fuglsang Kunstmuseum v/direktør Anna Schram Vejlby. Juryen udvælger talentudstillingens
deltagere og udpeger vinderne af talentprisen.

Selve ansøgningen:

Formelle regler:

Deadline for ansøgningen er 15. juni 2024, kl 23.59.

Hvem kan ansøge: Unge mellem 17 – 29 år med tilknytning til Kulturregion Storstrøm.
Tilknytningskravet er opfyldt hvis man er, bosiddende, født, opvokset, studerende, eller har en
anden nær tilknytning til min. en af regionerne der omfatter kommunerne: Stevns, Faxe, Næstved,
Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Hvilke værker kan indsendes: Projektrum 16 accepterer alle typer design, kunsthåndværk og
billedkunstneriske værker. Det er også muligt at ansøge som en del af en gruppe, tilknytningskravet
skal dog være opfyldt for alle værkets kunstnere.

Hvor mange værker kan man søge med: Du kan indsende max 5 værker

Hvilke værker prioriteres: Vi prioriterer at der demonstreres en kompetent og gennemtænkt
anvendelse af design, kunsthåndværk eller billedkunstneriske virkemidler, herunder medier,
materialer, teknik og idémæssigt indhold. Billederne af dine værker skal være af så god en kvalitet,
at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter.

Sådan melder du dig til:
We-transfer link med udfyldt ansøgningsformular og værkbilleder indsendes til Projektrum 16
mailadressen projektrum16@hotmail.com

WeTransfer er en gratis online tjeneste til at overføre filer. Det er kun afsender og modtager som
kan tilgå filerne, og filerne må fylde op til 2GB, når det er den gratis version som benyttes. Der kan
sendes dokumenter, videoer, billeder, mm. https://wetransfer.com/

Ansøgningsformular:

Dit fulde navn og fødselsår:

Kontaktoplysninger: Telefon nummer og mailadresse

Din tilknytning til Kulturregion Storstrøm: Beskriv kort din tilknytning til Kulturregionen Storstrøm.
For eksempel, (1) Jeg er født og opvokset i Sakskøbing/Guldborgsund kommune. (2) Jeg har gået på
gymnasium i Vordingborg.

Værkets navn/overskrift/titel:

Medier: feks. Tekstil, plastik, glas, maleri, video, fotografi, tegning, lyd, installation, skulptur, mv

Værkets dimensioner: Beskriv værkets størrelse, lærreds mål, den nødvendige plads til din
videoinstallation, højden på din skulptur m.v.

Præsentation: Beskriv hvordan værket bliver præsenteret, hængende på væg, stående, liggende
m.v.

Billedkvalitet: Dokumentationen er afgørende for vurderingen. Derfor er det vigtigt, at din
dokumentation er så virkelighedstro som mulig. Upload filerne i høj opløsning PDF, JPG. JPEG, MP4-

Video. Bemærk at du samlet højst kan sende 2GB. Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video,
film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen
og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker.

Bemærk venligst: Lad ikke dine datastørrelser være højere end nødvendigt er. Vi
efterbearbejder/komprimerer ikke dine filer så tænk også på, at det datamæssigt skal være rimeligt
for juryen at downloade og opleve.

Praktisk information:
Projektrum 16 kan i nogle tilfælde stille et begrænset antal skærme og højtalere til rådighed. For
antagne værker der kræver særligt udstyr, fx film, video, lyd, computerkunst osv. er det kunstneren
selv, som står for det nødvendige udstyr.
Projektrum 16 har ansvaret for at håndtere talentudstillingen i sin helhed. Juryen vurdere værkerne
ud fra det tilsendte materiale.

Hvem er juryens kunstinstitutioner?

Rønnebæksholm: Rønnebæksholm er en kunsthal beliggende i Næstved, der udvikler nyskabende kunstneriske programmer. Stedet danner ramme om kulturelle aktiviteter der bidrager til fællesskaber, kreativ læring og medborgerskab.

Kunsthal 44Møen: Kunsthal 44Møen er et internationalt udstillingssted beliggende på Møn i det sydlige Danmark. Siden grundlæggelsen har Kunsthal 44Møen præsenteret et ambitiøst program med spirende såvel som veletablerede kunsterne fra Danmark og udlandet. Kunsthallens udstillinger afspejler sine grundlæggeres arv fra FLUXUS og Eks-skolen og suppleres hver sæson med et rigt program af talks, performances, koncerter og uddannelsesaktiviteter.

Fuglsang Kunstmuseum: Fuglsang Kunstmuseum har rod i et af landets ældste kunstmuseer. Her findes en meget fin samling af kunst fra 1780 og frem til i dag med de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunsthistorie. Museet rummer i dag godt 4000 værker af dansk kunst. Fuglsang Kunstmuseums udstillinger har alle udgangspunkt i museets samling, lokalitet, identitet eller historie. Udstillingerne kan have historisk karakter eller vise den nyeste samtidskunst. Der kan både være tale om temaudstillinger og om udstillinger med en enkelt kunstner.

Holmegaard Værk: Holmegaard Værk formidler dansk design- og kulturhistorie på en ny måde. Forskning, formidling, uddannelse og erhverv inden for kunst, design og kulturhistorie er samlet i de historiske rammer på Danmarks eneste tilbageværende glasværk. Holmegaard Værk rummer seks faste udstillinger og to skiftende særudstillinger fordelt på 15.000 kvadratmeter under tag og 24.000 kvadratmeter udendørsareal.