Velkommen til Open Call for Projektrum 16 talentprisen!

Projektrum 16 udspringer af Kunst og Kulturfestivalen Lys over Lolland

Projektrum 16 er et kultursamarbejde mellem de 6 kommuner i Kulturregion Storstrøm. Projektrum 16 gik i luften første gang i 2021, hvor det lå placeret ved den gamle sukkerfabrik i Sakskøbing.

17. -20. august 2023 rykker Projektrum 16 til Nakskov i Havnebygningen, Havnegade 2, for med fornyet styrke at sætte fokus på den unge kunst- og kulturscene, på tværs i Kulturregion Storstrøm. Fra spire til talent!

Projektrum 16 vil opmuntre til talentudvikling, og vil sammen med kulturregionens kunstinstitutioner sætte fokus på unge kunstnere og talenter som udspringer fra Kulturregion Storstrøm. Projektrum 16 er derfor vært for en censureret talentudstilling.

 17.-20. august kan man opleve Kunst, musik, lyrik, talks, workshops, film, teater, recycling marked og meget mere.

Hvem kan søge Projektrum 16s Open Call: Unge mellem 17-29 år med tilknytning til en af kulturregion Storstrøms kommuner (Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner).Ud af ansøgerne udvælges der en række unge talenter til at udstille deres indsendte værker på Projektrum 16 talentudstilling. Tilknytningskravet: Bosiddende, født, opvokset, studerende, anden nær tilknytning.

Jury: Juryen består af: Rønnebæksholm v/direktør Lotte Juul Petersen, Kunsthal 44Møen v/daglig leder Jacob Kreutzfeldt og Fuglsang Kunstmuseum v/direktør Anna Schram Vejlby. Juryen udvælger talentudstillingens deltagere og udpeger vinderne af talentprisen.

Vinderen af Projektrum 16 talentpris modtager 10.000 kr. I forbindelse med prisen vil vinderne, i dialog med Kunsthal Rønnebæksholm og Kunsthal 44Møn, få tilbudt en udstillingsmulighed og talentsparring.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Formelle regler

Deadline for ansøgningen er 17. juli 2023, kl 23.59.

Hvem kan ansøge: Unge mellem 17 – 29 år med tilknytning til Kulturregion Storstrøm. Tilknytningskravet er opfyldt hvis man er, bosiddende, født, opvokset, studerende, eller har en anden nær tilknytning til min. en af regionerne der omfatter kommunerne: Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Hvilke værker kan indsendes: Projektrum 16 accepterer alle typer billedkunstneriske værker. Det er også muligt at ansøge som en del af en gruppe, tilknytningskravet skal dog være opfyldt for alle værkets kunstnere.

Hvor mange værker kan man søge med: Du kan indsende max 5 værker

Hvilke værker prioriteres: Vi prioriterer at der demonstreres en kompetent og gennemtænkt anvendelse af billedkunstneriske virkemidler, herunder medier, materialer, teknik og idémæssigt indhold. Billederne af dine værker skal være af så god en kvalitet, at juryen ikke kan være i tvivl om værkets udseende og karakter.

Sådan melder du dig til:

We-transfer link med nedenstående oplysninger, samt værkbilleder indsendes til Projektrum 16 mailadresse projektrum16@hotmail.com

WeTransfer er en gratis online tjeneste til at overføre filer. Det er kun afsender og modtager som kan tilgå filerne, og filerne må fylde op til 2GB, når det er den gratis version som benyttes. Der kan sendes dokumenter, videoer, billeder, mm. https://wetransfer.com/

Ansøgningen

Som ansøger skal man indsende følgende oplysninger i et separat word-dokument, sammen med værkbilleder .

Dit fulde navn og fødselsår:

Kontaktoplysninger: Telefon nummer og mailadresse

Din tilknytning til Kulturregion Storstrøm: Beskriv kort din tilknytning til Kulturregionen Storstrøm. For eksempel, (1) Jeg er født og opvokset i Sakskøbing/Guldborgsund kommune. (2) Jeg har gået på gymnasium i Vordingborg.

Værkets navn/overskrift/titel

Medier: Er dit/dine værker maleri, video, fotografi, tegning, lyd, installation, skulptur, osv.

Værkets dimensioner: Beskriv værkets størrelse, lærreds mål, den nødvendige plads til din videoinstallation, højden på din skulptur m.v.

Præsentation: Beskriv hvordan værket bliver præsenteret, hængende på væg, stående, liggende m.v.

Billedkvalitet: Dokumentationen er afgørende for vurderingen. Derfor er det vigtigt, at din dokumentation er så virkelighedstro som mulig. Upload filerne i høj opløsning PDF, JPG. JPEG, MP4-Video. Bemærk at du samlet højst kan sende 2GB. Der er en tidsbegrænsning på 5 minutter på video, film, animation og andre tidsbaserede værker. Tidsbegrænsningen gælder kun ansøgningsvisningen og ikke for den endelige visning af evt. antagne værker.

Bemærk venligst: Lad ikke dine datastørrelser være højere end nødvendigt er. Vi efterbearbejder/komprimerer ikke dine filer så tænk også på, at det datamæssigt skal være rimeligt for juryen at downloade og opleve.

Praktisk information

Projektrum 16 kan i nogle tilfælde stille et begrænset antal skærme og højtalere til rådighed. For antagne værker der kræver særligt udstyr, fx film, video, lyd, computerkunst osv. er det kunstneren selv, som står for det nødvendige udstyr.

Projektrum 16 har ansvaret for at håndtere talentudstillingen i sin helhed. Juryen vurdere værkerne ud fra det tilsendte materiale.

Hvem er juryens kunstinstitutioner?

Rønnebæksholm: Rønnebæksholm er en kunsthal beliggende i Næstved, der udvikler nyskabende kunstneriske programmer. Stedet danner ramme om kulturelle aktiviteter der bidrager til fællesskaber, kreativ læring og medborgerskab.

Kunsthal 44Møen: Kunsthal 44Møen er et internationalt udstillingssted beliggende på Møn i det sydlige Danmark. Siden grundlæggelsen har Kunsthal 44Møen præsenteret et ambitiøst program med spirende såvel som veletablerede kunsterne fra Danmark og udlandet. Kunsthallens udstillinger afspejler sine grundlæggeres arv fra FLUXUS og Eks-skolen og suppleres hver sæson med et rigt program af talks, performances, koncerter og uddannelsesaktiviteter.

Fuglsang Kunstmuseum: Fuglsang Kunstmuseum har rod i et af landets ældste kunstmuseer. Her findes en meget fin samling af kunst fra 1780 og frem til i dag med de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunsthistorie. Museet rummer i dag godt 4000 værker af dansk kunst. Fuglsang Kunstmuseums udstillinger har alle udgangspunkt i museets samling, lokalitet, identitet eller historie. Udstillingerne kan have historisk karakter eller vise den nyeste samtidskunst. Der kan både være tale om temaudstillinger og om udstillinger med en enkelt kunstner.